Новини


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

На 19.12.2018 г. /сряда/  в Читалище „Бъднина” /ж.к. Младост 2 до Метростанция „Акад. Ал. Тодоров – Балан”/ от 10:00 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0200-C01 Подобряване на енергийната ефективност на "ИНЕРТ 94" ЕООД”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 2 016 759.00

Европейско финансиране: 1 206 414.60

Национално финансиране: 212 896.70

Продължителността на проекта: 18 месеца


„Инерт 94” ЕООД – гр. София


21.12.17 Обявление на поръчка и документация: http://dox.bg/files/dw?a=a4e147d5e6

21.12.17

Решение за прекратяване на процедура:  http://dox.bg/files/dw?a=de7366b27c
 
На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „Инерт 94”  ЕООД 
публикува процедура за избор на изпъ
лнител с предмет Закупуване и доставка на 2 дълготрайни материални актива:
Верижен багер – 1 брой; Мобилна роторна трошака – 1 брой, състояща се от две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Закупуване на 1 брой Верижен багер;
Обособена позиция 2: Закупуване на 1 брой Мобилна роторна трошачка.
 
Процедурата е във връзка изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0200-C01
Подобряване на енергийната ефективност на “Инерт 94” ЕООД по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-3.001
„Енергийна ефективност на малките и средни предприятия” по оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
                

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

Краен срок за подаване на оферти 29.12.2017 г.

 

 Линк към документация за процедурата: http://dox.bg/files/dw?a=a875df6514


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 22.11.2017 г. /сряда/  в Читалище „Бъднина” /ж.к. Младост 2 до Метростанция „Акад. Ал. Тодоров – Балан”/ от 10:00 часа ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0200-C01 Подобряване на енергийната ефективност на "ИНЕРТ 94" ЕООД”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

 

 

Обща стойност на проекта: 2 016 759.00

Европейско финансиране: 1 206 414.60

Национално финансиране: 212 896.70

Продължителността на проекта: 18 месеца

 

 

„Инерт 94” ЕООД – гр. София

 

“ИНЕРТ  94” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0200-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на "ИНЕРТ 94" ЕООД" по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 2 016 759.00 лв. (1 206 414.60 лв. - европейско и 212 896.70 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца. 

Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на "ИНЕРТ 94" ЕООД чрез подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено ново оборудване с по-големи технологични възможности. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване;

-Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление;

-Намаляване на отделяните въглеродни емисии;

- Повишаване на качеството на произвежданите продукти.

Дата: 10.08.2017 г.
 
Строителна фирма "Инерт-94"  е създадена през 1994год

В този бранш дейността на фирмата е акцентирана в извършване на строителство и ремонт на граждански и промишлени обекти и инженерна инфраструктура , строителство на  нискоенергийни къщи  , фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2008  .

В унисон със световния проблем, третиращ въпроса за енергоспестяването, „ИНЕРТ 94” и Партньори разработи и прилага в действие Проект за изграждане на жилищни сгради от най-съвременен тип, а именно – сграда тип „ПАСИВНА КЪЩА”.

Фирма „ИНЕРТ-94” разполага със:

собствени строителни съоръжения- тръбни и рамкови скелета;

собствена техника-строителни машини, машини за полагане на латекс, бетонобъркачки, машини за шлайфане на бетон; малогабаритна техника- мини челен товарач-”JCB”Собствен траснспорт,

Необходимия персонал технически и контролен необходим за една успешна и срочна строителна работа.

Строителна механизация: триосни и четириосни самосвали , Колесен , Верижен багер-1.5³, 

Строителна Дейност 

-Цялостно строителство на Пасивни къщи и нискоенергийни решения

 ГРУБ СТРОЕЖ- Земни работи, Кофражни работи , Армировка, Бетонни работи , Зидария, Изграждане на метални конструкции,Сухо строителство;

АРХИТЕКТУРА

- ПОКРИВНИ РАБОТИ

- МАЗАЧЕСКА ДЕЙНОСТ -Полагане на замазки, мазилки, шпакловки;

ВЪТРЕШНО ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ —Полагане на фаянс, теракот, монтаж на двойни подове, полагане на латекс-ръчно и машинно, полагане на боя и др.

- Нестандартни и индивидуални интериорни изпълнения по зададен дизайнерски проект

- ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ;

- ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ;

- ЛЕПЕНЕ НА КАМЪК

- ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВиК ИНСТАЛАЦИЯ; 

  

- OВКИ , Соларни инсталации, Ветро-енергетика, Термопомпени инсталации,

 

-ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА НА ТЕРЕНА

Управлението на Строителна Фирма „ИНЕРТ-94” предлага сътрудничество , базирайки се на увереността във възможностите и качествата на служителите и работниците от Нашата Фирма за адекватен отговор на изискванията на Инвеститора при изпълнение на поетите организационни и строителни ангажименти!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА УСЛУГИ СЪС СЛЕДНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ :

Колесен багер HYUNDAI 200w-7 с обем на кофата – 1,35 м3 , 2008г. 

Верижен багер FIAT HITACHI с дълга стрела 8м - 1,00 м3 , 1996г.

Валяк DYNAPAC  - 8.5 т., 1993г.

Валяк VSH100 BOMAG - 12,0 т., 1990г.

Валяк - 6т. (гуми-гуми)

Асфалтополагаща машина Fugel, 1994г.

Грейдер ALLIS, 1990г.

Комбиниран багер JCB 3CX (с чук), 2006, 2008г.

Верижен багер 30т. 2 куб.м. кофа Камацу  

Верижен багер 25т. 1,6 куб.м.кофа Камацу + чук 1300 кг.

Мобилен багер Кейс 1188 1,2 куб.м. кофа + чук 1100 кг.

Фадрома Ханомак/Камацу 5,2 куб.м.кофа

Фадрома 3,5 куб.м. кофа

Фадрома 3 куб.м. кофа

Булдозер 18 т. 4 м. нож + рипер

Булдозер 65 т. 5,5 м. нож + рипер

Маниту кофа + вилици + 13 м. стрела

Самосвали:    3-оси 15 куб.м. - /3 Мерцедес+3Рено+Скания/

4-оси 20 куб.м. - Мерцедес

Гондоли

Дъмпер 1 куб.м.

Дъмпер 2,5 куб.м

Мини челен товарач-JCB “ROBOT 160