Обекти

 

Фирмата е приключила успешно поети договорни отношения със следните инвеститори:


Фотоволтаичен парк Добрич 15 MW -

Фотоволатаичен парк Разлог 5 MW - 

Oфис сграда "Либра" - довършителни работи

Камор Ауто  - Изкопи и фундаменти за билбордове  

Магистрала Люлин - 
Облицовка над подпорни стени с аквафазер

 „СОФСТРОЙ”АД - Топлоизолация и ремонтни дейности на общежитие.  

МОЛ “Сердика” - Настилки и Облицовки

МОЛ “Плевен” - Зидария и Топлоизолация

“Кривина” ДОКА - Инфраструктура

“Балканстрой” Супер Плюс Панагюрище - Инфраструктура

“ГБС – Инфраструктурно строителство”

Инфраструктура офис “Ливадето”

“Галчев Инженеринг” – Студентски град - Настилки и Облицовки

„ДЖИ ПИ ГРУП”ООД - изграждане на вилно селище „МИРАМОНТЕ” в кв.Драгалевци-полагане на Топлоизолация

„ПАН СЕРВИЗ”ООД - извършване на вътрешно- сградни довършителни дейности.

„ЕНЕМОНА”АД - Реконструкция на Съдебната Палата в гр.София - извършване на вътрешно- сградни довършителни дейности.

 „ЕНЕМОНА”АД -извършване вътрешен ремонт на “Професионална гимназия по текстил и моден дизайн”в гр.София

„ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ”ООД - извършване на довършителни работи полагане на настилки и облицовки в сградата на “МОЛ-София”.

„СОФСТРОЙ”АД –цялостна реконструкция и ремонт на Офис сграда в гр.София.

„СОФСТРОЙ”АД-извършване ремонт на покрив на Общижитие в гр.София.

„СОФСТРОЙ КЪНСТРАКШЪН“ЕООД-извършване ремонт на покрив на сграда механизация в ж.к.”Дружба”гр.София

„СОФСТРОЙ”АД-реконструкция и цялостен ремонт на Лаборатория за изпитване на бетон;полагане на Топлоизолационна система.

“УНИЦЕМ”ООД- Търговска и офисна сграда на Околовръстен път,кв.”Драгалевци”гр.София-извършване на вътрешно- сградни довършителни дейности

“ПЕЧАТНИЦА ДРУЖБА”ЕАД:

-главен изпълнител за построяването на сградата;

-главен изпълнител за извършване на вътрешно-монтажните и ремонтни дейности;

-главен изпълнител за изграждане на вътрешно-сградна и външна ВиК инсталация;

-главен изпълнител за извършване на вертикална планировка на терена.
 
От 2010 год. Инерт 94 започна изграждане на първите в България многофамилни  пасивни къщи.